Patenty

  1. T. Starecki Urządzenie do modulacji wiązek światła, patent PL 208209 B1 (2010),
  2. T. Starecki Przedwzmacniacz do mikrofonów pojemnościowych, patent PL 209433 B1 (2011)
  3. T. Starecki Fotoakustyczna komora pomiarowa, patent PL 210128 (2011)
  4. T. Starecki Sposób i urządzenie do detekcji synchronicznej z rejestracją kształtu sygnału, patent PL 209465 B1 (2011)
  5. T. Starecki Sposób i urządzenie do detekcji fotoakustycznej, patent PL 209466 B1 (2011)
  6. T. Starecki Sposób detekcji fotoakustycznej, patent PL 214326 B1 (2013)
  7. T. Starecki Sposób wykonywania pomiarów fotoakustycznych, patent PL 214642 B1 (2013)
  8. T. Starecki Komora fotoakustyczna, patent PL 214327 B1 (2013)
  9. T. Starecki Komora fotoakustyczna, patent PL 225525 B1 (2016)
  10. T. Starecki Sposób i urządzenie do detekcji fotoakustycznej, patent PL 225526 B1 (2016)