Dydaktyka

Wybrane przedmioty, które prowadziłem i do których opracowałem materiały:

 • MJZ – Mikrokontrolery Jednoukładowe i ich Zastosowania – wykłady, projekty, laboratoria
 • EMISY – Microprocessor Systems (w języku angielskim) – wykłady, projekty, laboratoria
 • TMIK – Podstawy Techniki Mikroprocesorowej – wykłady, laboratoria
 • WZAP – Wprowadzenie do Zarządzania Projektami – wykłady, projekty
 • IPM – Introduction to Project Management (w języku angielskim), na potrzeby programu ATHENS oraz Kyoto Computer Gakuin) – wykłady, projekty
 • IDS – Introduction to Digital Systems (w języku angielskim) – wykłady
 • EKSC – Elementy Konstrukcji Systemów Cyfrowych – wykłady

Wybrane szkolenia komercyjne, które prowadziłem (każde szkolenie obejmowało 16 do 35 godzin zajęć – wykłady i zajęcia projektowe):

 • Podstawy Zarządzania Projektami
 • Praca nad Projektem
 • Zarządzanie Projektami Informatycznymi
 • Skuteczne Zarządzanie Projektami
 • Zarządzanie Projektami dla Kierowników Projektów
 • Zarządzanie Ryzykiem
 • Harmonogramowanie Prac
 • Efektywne Techniki Prezentacji

Wykaz prowadzonych prac inżynierskich oraz magisterskich można znaleźć tutaj

A tutaj moi dyplomanci mogą znaleźć ściągawkę jak realizować i pisać pracę dyplomową.