Biogram

 • urodzony w 1964 w Warszawie,
 • 05.1983 – finał Olimpiady Matematycznej,
 • 01.10.1983 – rozpoczęcie studiów na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej,
 • 15.03.1988 – pierwsze zatrudnienie (konstruktor w Instytucie Maszyn Matematycznych),
 • 29.09.1988 – ukończenie studiów magisterskich,
 • 30.09.1989 – zatrudnienie w VIGO sp. z o.o.
 • 19.04.1990 – zatrudnienie na stanowisku asystenta na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej,
 • 01.10.1992 – rozpoczęcie prowadzenia wykładów (Mikrokontrolery Jednoukładowe i ich Zastosowania),
 • 13.06.1995 – obrona doktoratu na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej,
 • 01.10.1995 – zatrudnienie na stanowisku adiunkta,
 • 08.1996 – wydanie drukiem pierwszej książki („Mikrokontrolery jednoukładowe rodziny ’51”), cały nakład 5000 egzemplarzy sprzedany w ciągu dwóch lat,
 • 01.07.1996-30.06.1997 – roczny pobyt jako visiting associate professor w NIME (National Institute of Multimedia Education), Makuhari, Japan
 • 12.2000 – rozpoczęcie prowadzenia szkoleń z zarządzania projektami dla IBM (uczestnicy z IBM, Philips, PKO, BGŻ, Intelligo, PZU, Prudential, Prokom, Computerland itd.)
 • 01.10.2002 – objęcie kierownictwa Zespołu Techniki Impulsowej i Cyfrowej (obecnie Zespół Techniki Fotoakustycznej i Impulsowej)
 • 10.2005 – objęcie funkcji wicedyrektora d/s dydaktycznych w Instytucie Systemów Elektronicznych,
 • 12.2009 – kolokwium habilitacyjne na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej,
 • 04.2011 – zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego,
 • 09.2012 – objęcie funkcji prodziekana d/a ogólnych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych,
 • 09.2013 – zorganizowanie od podstaw konferencji CPPTA (Conference on Photoacoustic and Photothermal Theory and Applications)
 • 09.2014 – zorganizowanie 2nd CPPTA
 • 01.05-30.06.2015 – staż naukowy w Rice University (Houston, USA)
 • 09.2016 – objęcie funkcji dyrektora w Instytucie Systemów Elektronicznych,
 • 09.2016 – zorganizowanie 3rd CPPTA
 • 01.2020 – uzyskanie członkostwa w komitecie Elektroniki i Telekomunikacji (Polskiej Akademii Nauk),
 • 02.2020 – ukończenie podyplomowych studiów MBA,
 • 03.2020 – uzyskanie tytułu naukowego profesora.