Strona główna

prof. dr hab. inż. Tomasz Starecki
Prodziekan d/s Nauki
pokój 215b, 268;
tel: (+48) 22 234-61-63, 22-234-36-57
tomasz.starecki@pw.edu.pl
konsultacje: czwartki 12-14, pokój 215b