Badania

Głównymi obszarami mojej działalności badawczej są:

  • fotoakustyka (rozwiązania sprzętowe i zastosowania),
  • elektroniczna aparatura kontrolno-pomiarowa (projektowanie oraz zastosowania; hardware, firmware i oprogramowanie; pojedyncze układy, urządzenia oraz całe systemy),
  • systemy wbudowane, mikrokontrolery (hardware, firmware i zastosowania),
  • zarządzanie projektami.

Zawsze byłem przede wszystkim inżynierem, naukowcem stałem się przy okazji.

profil ORCID
profil w Google Scholar
profil w Scopus
profil w Researchgate.net
profil w REPO